Certyfikaty

 

Kliknij aby powiększyć

Świadectwo Rzeczoznawca Majątkowy

Kliknij aby powiększyć

Biegły sądowy_Wycena Przedsiębiorstw i Nieruchomości

Kliknij aby powiększyć

Biegły sądowy_Wycena Przedsiębiorstw

Kliknij aby powiększyć

Rola Biegłego w postępowaniu sądowym

Kliknij aby powiększyć

Wycena Przedsiębiorstw - Certyfikat

Kliknij aby powiększyć

Wycena wartości firmy

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn - Certyfikat

Kliknij aby powiększyć

Szkolenie bankowe - Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Kliknij aby powiększyć

Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych

Kliknij aby powiększyć

Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych_praktyczne zastosowanie

Kliknij aby powiększyć

Służebność przesyłu

Kliknij aby powiększyć

Wycena lasów

Kliknij aby powiększyć

Wycena nieruchomości położonych na złożach kopalin

Kliknij aby powiększyć

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Kliknij aby powiększyć

Określanie wartości nakładów

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn i urządzeń - etap podstawowy

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn i urządzeń - metodologia - etap I

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn i urządzeń - metodologia - etap II

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn i urządzeń - ocena poprawności raportów

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych

Kliknij aby powiększyć

Wycena maszyn i urządzeń na potrzeby ubezpieczeniowe

Kliknij aby powiększyć

Modelowanie ekonometryczne wartości nieruchomości

Kliknij aby powiększyć

Praktyczne wykorzystanie informacji przestrzennych

Kliknij aby powiększyć

Najczęstsze błędy w wycenie nieruchomości

Kliknij aby powiększyć

Określanie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych oraz opłaty adiacenckie

Kliknij aby powiększyć

Wycena wartości niematerialnych i prawnych - znaków towarowych, marek, know-how, licencji

Kliknij aby powiększyć

Upadłość konsumencka, Prawo Restrukturyzacyjne

Kliknij aby powiększyć

Wycena przedsiębiorstw i specjalistyczne warsztaty komputerowe