Wycena maszyn - oferta

Oferuję Państwu świadczenie usług wyceny wartości maszyn i urządzeń.

Wyceny sporządzane są zgodnie ze Standardem Wyceny Wartości Środków Technicznych  BOMIS®-u.

Celem wyceny maszyn i urządzeń jest oszacowanie wartości godziwej bądź wartości rynkowej zdefiniowanego rodzaju, lub oszacowanie utraty wartości, ewentualnie oszacowanie kosztu odpowiedniego rodzaju, albo wskazanie ceny. W szczególnych przypadkach szacuje się hipotetyczną wartość rynkową lub hipotetyczną wartość godziwą.

 

Przeznaczeniem wyceny maszyn i urządzeń może być m.in.:

-      określenie udziału w majątku przedsiębiorstwa,

-      oszacowanie wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw,

-      ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych,

-      alokacja wartości,

-      oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu,

-      oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, licytacji,

-      ustalenie kwoty początkowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu, itd.,

-      oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,

-      oszacowanie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,

-      ustalenie podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, zakupu,

-      określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),

-      określenie czynszu za najem,

-      uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenia analiz ekonomicznych
i finansowych,

-      oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego,

-      oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego,

-      oszacowanie trwałej utraty wartości,

-      oszacowanie wysokości utraty wartości lub jej składowych,

-      sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie.

 

Zasięg usług

Zasięg usług wyceny wartości maszyn i urządzeń obejmuje obszar całej Polski. 

 

Cennik

Cenę usługi określenia wartości maszyn i urządzeń określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta  nie jest zależna od wartości przedmiotu wyceny.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:
- charakteru, wielkości i rodzaju przedmiotu wyceny,
- nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
- kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, i in.).

Jeśli chcieliby Państwo poznać cenę usługi proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub korzystając z zakładki „Kontakt”.Oferujemy Państwu profesjonalną wycenę maszyn oraz urządzeń, która jest przeprowadzana zgodnie ze Standardem Wyceny Wartości Środków Technicznych BOMIS-u. Wycena maszyn często jest niezbędna dla oszacowania jej wartości rynkowej bądź wartości godziwej, prócz tego wyceny maszyn dokonuje się dla oszacowania utraty wartości czy wskazania ceny.

Duże doświadczenie w procesie wyceniania maszyn i urządzeń pozwala nam na rzetelne oraz profesjonalne wykonanie zleconej usługi, jako fachowy rzeczoznawca gwarantuje Państwu wycenę na najwyższym poziomie.

Wycena maszyn może mieć na celu alokację wartości, określenie udziału w majątku firmy, ustalenie czynszu za najem bądż ustalenie wartości początkowej i określenie opłacalności danego przedsięwzięcia gospodarczego, na przykład dla odbudowy czy likwidacji. Prócz tego wyceny maszyn i urządzeń dokonuje się również w przypadkach oszacowania wartości przedmiotu zabezpieczenia pożyczki bądź kredytu lub wartości likwidacyjnej jako podstaw ceny wywoławczej podczas przetargu czy licytacji. Oferuję Państwu także wycenę maszyn w celu oszacowania wartości rynkowej przedmiotu skradzionego lub zniszczonego, trwałej utraty wartości bądź oszacowania wartości godziwej przy braku wartości rynkowej.

Oferta związana z wyceną maszyn i urządzeń nie tylko obejmuje miasto Wrocław czy Głuchołazy, gdyż usługi te wykonujemy na terenie całej Polski. Cennik usług zawsze ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem różnorodnych czynników, takich jak charakter i rodzaj przedmiotu wyceny, poniesione koszta czy też warunki wykonania czynności szacunkowych.

 

O mnie


Wycena nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

Wycena maszyn i urządzeń