Wycena nieruchomości - Rzeczoznawca

W ramach rzeczoznawstwa majątkowego dokonuję określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w  tym więc:
-    nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
-    nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),
-    nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
-    nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
-    ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).
Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.

Ponadto wykonuję opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
-    rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),
-    efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
-    skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
-    oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
-    bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
-    określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
-    wyceny przedsiębiorstw,
-    wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
-    wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
-    raporty o nieruchomości - ważne przed dokonaniem transakcji zakupu; raport zawiera informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów; celem jego sporządzenia jest pełna informacja o stanie prawnym interesującej Państwa nieruchomości, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu.

Cele wyceny:
-    zabezpieczenie kredytu,
-    określenie wartości na potrzeby sprzedaży,
-    ustalenie podatku od spadku i darowizny,
-    ubezpieczenie,
-    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
-    podział majątku,
-    wykup mieszkania spółdzielczego,
-    określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
-    określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
-    określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),
-    wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych,
-    i inne.

 

Zasięg usług

Podstawowym, aczkolwiek nie wyłącznym zasięgiem mych usług obejmuję:
- województwo dolnośląskie,
- województwo opolskie,
- województwo wielkopolskie (południowa część).

 

Cennik

Cenę usługi określenia wartości nieruchomości (wyceny nieruchomości) określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta  nie jest zależna od wartości nieruchomości.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:
- charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
- nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
- kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, i in.).

Jeśli chcieliby Państwo poznać cenę usługi proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub korzystając z zakładki „Kontakt”.

              


Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

 

 


Uczestnik Systemu AmronW ramach usług związanych z wyceną nieruchomości oferujemy Państwu kompleksowe określenie wartości nieruchomości (wycenę wykonuje doświadczony reczoznawca nieruchomości), takich jak nieruchomości gruntowe, zabudowane, lokalowe oraz nieruchomości biurowe, magazynowe i przemysłowe; w skład proponowanej oferty wchodzą także ograniczone prawa rzeczowe. Prócz profesjonalnej wyceny nieruchomości, jako doświadczony rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się również określaniem wartości maszyn oraz urządzeń związanych z nieruchomościami. Zapraszamy do naszego biura: (Wrocław, ul. Orla 16/4 oraz Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 1/1)

Każdy z Klientów, który skorzysta z oferty wyceny nieruchomości otrzyma fachowo sporządzony operat szacunkowy. Dodatkowo oferuję Państwu ekspertyzy oraz opracowania, które nie stanowią operatu szacunkowego, w skład tej oferty wchodzi doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw, wyceny różnego rodzaju nieruchomości a także efektywność inwestowania w nieruchomości, oznaczanie przedmiotów odrębnej własności lokali, określanie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów oraz bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. Prócz tego wykonuję raporty dotyczące nieruchomości, w których mogą Państwo znaleźć kompleksowe informacje dotyczące stanu prawnego danej nieruchomości.

Wycena nieruchomości to oferta świadczona na terenach całych województw: dolnośląskiego, w szczególności w mieście Wrocław, opolskiego (wszystkie powiaty) oraz południowej części województwa wielkopolskiego. Cennik jest ustalany indywidualnie i zależy od różnych czynników, w przypadku chęci ustalenia ceny zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym rzeczoznawcą nieruchomości.

Świadczona przeze mnie wycena nieruchomości jest dokonywana w pełni profesjonalnie i rzetelnie. Potwierdzić to może moje niemałe doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły wyższe oraz różnego rodzaju certyfikaty. Do wykonywania wszystkich swoich obowiązków podchodzę więc bardzo sumiennie ze stu procentowym zaangażowaniem, dlatego mogą mieć Państwo pewność, że wyceniane nieruchomości przez moją osobę będą zgodne z rzeczywistością, obowiązującymi normami i najwyższymi standardami. Zapraszam do kontaktu.

 

O mnie


Wycena nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

Wycena maszyn i urządzeń