Wycena przedsiębiorstw - oferta

W ramach oferty usług wyceny przedsiębiorstw, rozumianych jako podmioty gospodarcze działające pod wszelakimi formami organizacyjno-prawnymi przedmiotem wyceny może być:
- wycena przedsiębiorstwa – jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – rozumianej jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania,
- udział w kapitale własnym, z którym wiąże się różny poziom sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem.

Celem wyceny przedsiębiorstwa może być ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby:
- kupna lub sprzedaży,
- postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji,
- łączenia lub podziału przedsiębiorstw,
- podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów,
- określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
- postępowań cywilnoprawnych,
- podatkowe,
- sprawozdawczości finansowej,
- weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
- ubezpieczenia,
- odszkodowania,
- kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Efektem procesu wyceny jest sporządzenie Raportu z wyceny przedsiębiorstwa.

 

Zasięg usług

Zasięg usług wyceny przedsiębiorstw obejmuje obszar całej Polski. 

 

Cennik

Cenę usługi określenia wartości przedsiębiorstwa określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta  nie jest zależna od wartości przedsiębiorstwa.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:
- charakteru, wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa,
- przedmiotu i zakresu wyceny,
- nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
- kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, i in.).
Jeśli chcieliby Państwo poznać cenę usługi proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub korzystając z zakładki "Kontakt".


Oferuję Państwu profesjonalne usługi związane z wyceną przedsiębiorstw, które określane są jako podmioty gospodarcze działające pod różnorodnymi formami organizacyjno-prawnymi. Przedmiotem wyceny może być wycena przedsiębiorstw przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej składająca się z zespołu składników materialnych oraz niematerialnych czy też wycena pewnej części przedsiębiorstwa rozumianej jako odrębny zespół składników, przeznaczony do realizowania pewnych funkcji i zadań gospodarczych. Prócz tego w skład wyceny przedsiębiorstw wchodzi udział w kapitale własnym. Zapraszamy do naszego biura: (Wrocław, ul. Orla 16/4 oraz Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 1/1)

Po wykonaniu wyceny otrzymują Państwo profesjonalnie sporządzony raport.

Ustalenie wartości przedsiębiorstw może mieć różne cele, wycena przedsiębiorstw to usługa, z której warto skorzystać na przykład w przypadku kupna czy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego odszkodowania bądź ubezpieczenia. Prócz tego wyceny dokonuje się także na potrzeby postępowań cywilnoprawnych, łączenia lub podziału przedsiębiorstw, umarzania udziałów/akcji, podwyższania kapitału lub sprawozdawczości finansowej i weryfikacji zdolności kredytowej.

Gwarantuję profesjonalne podejście do każdego zlecenia i fachową, kompleksową wycenę przedsiębiorstw nie tylko w takim mieście, jakim jest Wrocław, gdyż zasięg usług związanych z wyceną przedsiębiorstw obejmuje całą Polskę.

Cennik wyceny przedsiębiorstw jest ustalany indywidualnie i zależy między innymi od takich czynników, jak przedmiot i zakres wyceny, rodzaj przedsiębiorstwa i jego wielkość, nakład pracy czy koszty związanych z wykonaniem zlecenia (opłaty, dojazd, wyszukiwanie dokumentów itp.). Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu ustalenia cen lub do odwiedzenia nas w biurze: Wrocław, ul. Orla 16/4 lub Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 1/1.

Wycena przedsiębiorstw czyli ocena wartości firmy w jednostce pieniężnej to nie lada wyzwanie, które wymaga niebywałego przygotowania, dużego zaangażowania i pełnego profesjonalizmu podczas jej przygotowywania. Jestem jednak w stanie sprostać takim kosztorysom dzięki mojemu sporemu doświadczeniu w prowadzeniu tego typu kalkulacji. Oferowane przeze mnie wyceny przedsiębiorstw są dokonywane za pomocą wielu erudycyjnych metod, które dopasowane są do Państwa najwyższych oczekiwań i skrupulatnych potrzeb.

 

O mnie


Wycena nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw

Wycena maszyn i urządzeń